Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii UW

Życiorys naukowy:

od 2013 – studia doktoranckie w IJP UW

2013 – magisterium na kierunku filologia polska na Wydziale Polonistyki (Uniwersytet Warszawski); praca magisterska Analiza fonetyczna samogłosek ustnych akcentowanych w mowie mieszkanek wsi Samoklęski napisana pod kierunkiem dr Justyny Garczyńskiej

2011-2013 – studia magisterskie na kierunku filologia polska (Uniwersytet Warszawski)

2010-2013 – studia licencjackie na kierunku filologia angielska (Społeczna Akademia Nauk)

2008-2011 – studia licencjackie na kierunku filologia polska (Uniwersytet Warszawski)

Udział w konferencjach:

2012 – Konferencja naukowa Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii w Katowicach; referat pt. Foksal i finisz – anglicyzmy na początku XX w. i dziś

2013 – Ogólnopolska konferencja naukowa Młodzi o języku – konferencja zorganizowana przez Diachroniczne Koło Naukowe Twarde Jery; referat pt. Samogłoski ustne akcentowane w mowie mieszkanek wsi Samoklęski – porównanie danych uzyskanych za pomocą metod akustycznych

2013 – Międzynarodowa lingwistyczna konferencja on-line dla młodych naukowców; referat wygłoszony z Idą Krzemińską-Albrycht pt. Zastosowanie metod akustycznych w badaniu odmian terytorialnych języka polskiego

2013 – Międzynarodowa konferencja The Cracow Young Linguists’ and Translation Researchers’ Conference CYLAT 2013; referat pt. Czy akcent wpływa na akustyczną realizację samogłosek? Badanie mowy mieszkanek wsi Samoklęski

Działalność organizacyjna:

Od 2012 – skarbnik Diachronicznego Koła Naukowego Twarde Jery

Publikacje:

Fonetyka akustyczna – nowe narzędzie dialektologiczne, „StRuNa. Biuletyn Młodych Naukowców” nr 1/2012

Zastosowanie metod akustycznych w badaniu odmian terytorialnych języka polskiego, „Ukraińska Polonistyka”, 2013.

Zainteresowania naukowe:

fonetyka akustyczna, fonetyka polska i angielska, antroponimia, historia języka polskiego i angielskiego, kultura języka, przekład