Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii UW

 

AKTUALNOŚCI

                

PROJEKTY PRACOWNIKÓW ZHJPiD

                

Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii jest jednym z kilku zakładów w Instytucie Języka Polskiego UW. Sam Instytut Języka Polskiego na Uniwersytecie Warszawskim istnieje od 1 września 1975 roku, został powołany w związku z przekształceniem Wydziału Filologii Polskiej i Słowiańskiej UW w Wydział Polonistyki.
           Kierownikami Zakładu byli: prof. dr hab. Mieczysław Szymczak (1975-1982, 1983-1985), prof. dr hab. Jadwiga Chludzińska-Świątecka (1986-1991), prof. dr hab. Władysław Kupiszewski (1991-1998), dr hab. Wanda Decyk-Zięba (1998-2000), prof. dr hab. Halina Karaś (2000-2013). Obecnie Zakładem kieruje dr hab. Wanda Decyk-Zięba  (od roku 2013).

Więcej o historii Zakładu.

Zainteresowania pracowników Zakładu, ich badania i publikacje dotyczą przede wszystkim:
    * dialektologii i socjolingwistyki (W. Decyk-Zięba, J. Garczyńska, H. Karaś, A. Kępińska, M. Kresa, A. Piotrowska, I. Stąpor, I. Winiarska-Górska);
    * polszczyzny kresowej na Litwie i Łotwie oraz polszczyzny środowisk polonijnych (H. Karaś, W. Decyk-Zięba);
    * fonetyki akustycznej (J. Garczyńska);
    * leksykografii gwarowej (H. Karaś) i historycznej (W. Decyk-Zięba, E. Rodek, I. Winiarska-Górska);
    * historii polskiego słownictwa, semantyki historycznej i słowotwórstwa historycznego (H. Karaś, A. Kępińska, E. Kwapień, A. Piotrowska, I. Winiarska-Górska);
    * historii systemu gramatycznego (fleksyjnego i składniowego) polszczyzny (A. Kępińska, I. Stąpor, B. Taras);
    * kontaktów językowych w przeszłości i obecnie, historii zapożyczeń w języku polskim (H. Karaś, W. Decyk-Zięba, E. Kwapień);
    * onomastyki, w tym w szczególności nazw geograficznych i osobowych (W. Decyk-Zięba, M. Kresa, A. Kępińska, H. Karaś);
    * zagadnień języka religijnego w przeszłości (I. Winiarska-Górska);
    * języka autorów i poszczególnych dzieł literackich (H. Karaś, W. Decyk-Zięba, A. Kępińska, I. Winiarska-Górska);
    * kultury języka polskiego w przeszłości i współcześnie oraz kształtowania świadomości językowej (W. Decyk-Zięba, H. Karaś, I. Winiarska-Górska).

Więcej o zainteresowaniach badawczych, publikacjach pracowników i doktorantów.