Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii UW

Kontakt

Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
gmach Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego pok. 28d i 35
tel. 22 55 20 925 52