Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii UW

Dyżury pracowników i doktorantów ZHJPiD

sesja poprawkowa (wrześniowa) 2019/2020

 

Dyżury, jak również zaliczenia i egzaminy,

 odbywają się zdalnie, po wcześniejszym umówieniu się z prowadzącym zajęcia.

 

 

Kierownik Zakładu

 

dr hab., prof. UW Wanda Decyk-Zięba
e-mail: wdecyk@uw.edu.pl

 

 

 

Pracownicy

 

prof. dr hab. Halina Karaś
e-mail: h.karas@uw.edu.pl

 

 

dr hab., prof. UW Alina Kępińska
e-mail: a.kepinska@uw.edu.pl

 

 

dr hab. Justyna Garczyńska
e-mail: jgarczynska@uw.edu.pl

 

 

dr hab. Izabela Winiarska-Górska
e-mail:i.winiarska@uw.edu.pl

 

 

dr Monika Kresa
e-mail: mon_kre@wp.pl

 

 

dr Ewelina Kwapień
e-mail: e.m.kwapien@uw.edu.pl

 

 

dr Agnieszka Piotrowska

e-mail:a.piotrowska@uw.edu.pl

 

 

dr Izabela Stąpor

sekretarz Zakładu
e-mail:izabelastapor@uw.edu.pl

 

 

mgr Aleksandra Żurek-Huszcz

email: zurek.huszcz@gmail.com

 

Doktoranci

 

mgr Klaudia Ciesłowska

e-mail: klaudia.cieslowska@wp.pl   

 

mgr Paulina Faliszewska

e-mail: p.faliszewska@gmail.com

 

mgr Anna Górska-Peć

e-mail: abovo10@wp.pl   

 

mgr Kamil Pawlicki

e-mail: kamil.pawlicki@gmail.com