Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii UW

Dyżury pracowników, współpracowników i doktorantów  ZHJPiD

w semestrze letnim 2022/2023

 

 

Kierownik Zakładu

 

dr hab. Wanda Decyk-Zięba, prof. ucz.

brak dyżurów w semestrze letnim

 

dr hab. Justyna Garczyńska

p.o. kierownika Zakładu

wtorek, godz. 10.30-11.30, p. 35

e-mail: jgarczynska@uw.edu.pl

 

Pracownicy

 

prof. dr hab. Halina Karaś

czwartek, godz. 17.00-18.00, p. 35

e-mail: h.a.karas@uw.edu.pl

 

 

dr hab. Alina Kępińska, prof. ucz.

środa, godz. 13.30-15.00, p. 28d

e-mail: a.kepinska@uw.edu.pl

 

 

dr hab. Izabela Winiarska-Górska, prof. ucz.

wtorek, godz. 10.00-11.30, p. 36

 e-mail: i.winiarska@uw.edu.pl

 

 

dr hab. Monika Kresa

wtorek, godz. 11.30-12.30, p. 28d

środa, godz. 15.00-16.00, p. 28d

 e-mail: monika.kresa@uw.edu.pl

 

 

dr Ewelina Kwapień

piątek, godz. 13.00-13.40, p. 28d

e-mail: e.m.kwapien@uw.edu.pl

 

 

dr Agnieszka Piotrowska

wtorek, godz. 9.00-9.40, p. 35

czwartek, godz. 9.00-9.40, p. 35

e-mail: izabelastapor@uw.edu.pl

 

 

dr Izabela Stąpor

czwartek, godz. 15.30-16.30, p. 28d

e-mail: izabelastapor@uw.edu.pl

 

 

dr Aleksandra Żurek-Huszcz

sekretarz Zakładu

środa, godz. 10.30-16.40, p. 28d

email: aleksandra.zurek@uw.edu.pl

 

Doktoranci i współpracownicy

 

mgr Katarzyna Nowak

środa, godz. 8.00-9.30, p. 28d

email: k.nowak31@uw.edu.pl 

 

 

mgr Agata Łojek

poniedziałek, godz. 15.00-16.00, p. 28d

email: aj.lojek@uw.edu.pl

 

mgr Kamil Pawlicki

wtorek, godz. 16.45-17.45, p. 28d

email: kamil.pawlicki@uw.edu.pl