Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii UW

Dyżury pracowników, współpracowników i doktorantów  ZHJPiD

w sesji letniej i poprawkowej 2022/2023

 

 

Kierownik Zakładu

 

dr hab. Justyna Garczyńska

wtorek, godz. 8.30-9.30, p. 28d lub 35

e-mail: jgarczynska@uw.edu.pl

 

Pracownicy

 

prof. dr hab. Halina Karaś

poniedziałek, godz. 15.00-16.00, p. 35

e-mail: h.a.karas@uw.edu.pl

 

 

dr hab. Alina Kępińska, prof. ucz.

wtorek, godz. 10.00-11.30, p. 28d

e-mail: a.kepinska@uw.edu.pl

 

 

dr hab. Izabela Winiarska-Górska, prof. ucz.

wtorek, godz. 11.30-12.30, p. 36

piątek, godz. 11.30-12.30, p. 36

 e-mail: i.winiarska@uw.edu.pl

 

 

dr hab. Monika Kresa

wtorek, godz. 12.00-13.00, p. 28d

środa, godz. 10.00-11.00, p. 12

 e-mail: monika.kresa@uw.edu.pl

 

 

dr Ewelina Kwapień

piątek, godz. 12.00-13.00, p. 28d

e-mail: e.m.kwapien@uw.edu.pl

 

 

dr Agnieszka Piotrowska

wtorek, godz. 9.00-9.30, p. 35

czwartek, godz. 9.00-9.30, p. 35

e-mail: izabelastapor@uw.edu.pl

 

 

dr Izabela Stąpor

czwartek, godz. 11.30-14.30, p. 28d

e-mail: izabelastapor@uw.edu.pl

 

 

dr Aleksandra Żurek-Huszcz

sekretarz Zakładu

czwartek, godz. 11.30-12.30, p. 28d

email: aleksandra.zurek@uw.edu.pl