Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii UW

Aktualności

  2018-02-10 Dzieje języka polskiego wierszem pisane
 

Zapraszamy do zapoznania się z wierszowanymi dziejami języka polskiego.

Twórcami tekstów są studenci studiów II stopnia na kierunku filologia polska (specjalność: literatura i kultura w perspektywie europejskiej i światowej), uczestnicy zajęć z historii jezyka polskiego w roku akademickim 2017/2018.

M.D. Trwoga żaków ubogich przed historyją chwalebną polskiej mowy podana piórem studenta M…..

K.S. ***

P.K. Gawęda o polskiej mowy wypadkach w dziesięciu strofkach wierszem

Rad Polon, W obięciach Siwuchy

  2018-01-29 Egzaminy z GHJP i HJP
 

Szanowni Państwo,

przypominamy o terminach egzaminów pisemnych w sesji zimowej roku akademickiego 2017/2018:

Historia języka polskiego (Literatura polska i język polski w cywilizacji europejskiej):  1 lutego, godz. 11-12.30, s. 4

Gramatyka historyczna języka polskiego (spec. literaturoznawcz0-językoznawcza): 2 lutego, godz. 10:00-11:30, Aula Adama Mickiewicza Auditorium Maximum

Historia języka polskiego (spec. literaturoznawcz0-językoznawcza): 2 lutego, godz. 12:00-13:30, Aula Adama Mickiewicza Auditorium Maximum