Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii UW

Aktualności

  2018-02-10 Dzieje języka polskiego wierszem pisane
 

Zapraszamy do zapoznania się z wierszowanymi dziejami języka polskiego.

Twórcami tekstów są studenci studiów II stopnia na kierunku filologia polska (specjalność: literatura i kultura w perspektywie europejskiej i światowej), uczestnicy zajęć z historii jezyka polskiego w roku akademickim 2017/2018.

M.D. Trwoga żaków ubogich przed historyją chwalebną polskiej mowy podana piórem studenta M…..

K.S. ***

P.K. Gawęda o polskiej mowy wypadkach w dziesięciu strofkach wierszem

Rad Polon, W obięciach Siwuchy