Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii UW

Życiorys naukowy:

od 2013 – studia doktoranckie w IJP UW

2013 – magisterium na kierunku filologia polska na Wydziale Polonistyki (Uniwersytet Warszawski); praca magisterska Masz wielki, potężny wokal– analiza leksyki komentarzy jurorów muzycznych programów rozrywkowych napisana pod kierunkiem dr hab. Iwony Burkackiej

2011-2013 – studia magisterskie na kierunku filologia polska (Uniwersytet Warszawski)

2010-2013 – studia licencjackie na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych (Uniwersytet Warszawski) zakończone obroną pracy Historia i współczesność komunikacji naukowej w Polsce na przykładzie Polskiej Akademii Nauk

2008-2011 – studia licencjackie na kierunku filologia polska (Uniwersytet Warszawski)

Udział w konferencjach

2013 – Ogólnopolska konferencja naukowa Młodzi o języku – konferencja zorganizowana przez Diachroniczne Koło Naukowe Twarde Jery; referat pt. Konstruktywna krytyka czy medialny „lans”? – czyli o agresji językowej w komentarzach jurorów muzycznych programów rozrywkowych

2013 – Międzynarodowa konferencja The Cracow Young Linguists and Translation Researchers Conference; referat pt. Masz wielki, potężny wokal – o socjolekcie muzyków w komentarzach jurorów muzycznych programów rozrywkowych

Działalność organizacyjna

2012 – członek zarządu Diachronicznego Koła Naukowego Twarde Jery

Publikacje

Wymoczek versus niczciwiara– pejoratywne określenia człowieka w Pióropuszu Mariana Pilota, „StRuNa. Biuletyn Młodych Naukowców” nr 1/2012

Zainteresowania naukowe:

językoznawstwo diachroniczne, historia i kultura języka polskiego, komunikacja naukowa, język pisarzy