Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii UW

Życiorys naukowy:

od 2013 – studia doktoranckie w IJP UW

 2013 – magisterium na kierunku filologia polska na Wydziale Polonistyki (Uniwersytet Warszawski); praca magisterska Analiza akcentowanych samogłosek ustnych w mowie Polek z Białorusi napisana pod kierunkiem dr Justyny Garczyńskiej

2011-2013 – studia magisterskie na kierunku filologia polska (Uniwersytet Warszawski)

2011 – magisterium na kierunku filologia romańska na Wydziale Neofilologii (Uniwersytet Warszawski); praca magisterska Le rôle des intelligencesmultiplesdansl'enseignement/apprentissage de la grammaire (à l'exempledu FLE) – Rola inteligencji wielorakich w nauczaniu/uczeniu się gramatyki (na przykładzie języka francuskiego jako obcego) napisana pod kierunkiem dr Krystyny Szymankiewicz

2008-2011 – studia licencjackie na kierunku filologia polska (Uniwersytet Warszawski)

2006-2011 – jednolite studia magisterskie na kierunku filologia romańska (Uniwersytet Warszawski)


Udział w konferencjach:

2013 – Ogólnopolska konferencja naukowa Młodzi o języku – konferencja zorganizowana przez Diachroniczne Koło Naukowe Twarde Jery; referat pt. Młodzi o języku najmłodszych, czyli jakie formanty kryją się w miau, hau i a kuku!

2013 – Międzynarodowa lingwistyczna konferencja on-line dla młodych naukowców; referat wygłoszony z Weroniką Piotrowską pt. Zastosowanie metod akustycznych w badaniu odmian terytorialnych języka polskiego

2013 –Międzynarodowakonferencja The Cracow Young Linguists’ and Translation Researchers’ Conference CYLAT 2013; referat pt. Referat Samogłoski ustne w mowie Polek z Białorusi:Przedstawienie wynikówbadań prowadzonychmetodą akustyczną

 

Działalność organizacyjna:

Od 2012 – członek Diachronicznego Koła Naukowego „Twarde Jery”


Publikacje:

Zastosowanie metod akustycznych w badaniu odmian terytorialnych języka polskiego, „Ukraińska Polonistyka”, 2013.


Zainteresowania naukowe:

fonetyka akustyczna, antroponimia, kultura języka polskiego, przekład