Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii UW

Życiorys naukowy:

Od 2013 – studia doktoranckie w IJP UW

2013 – magisterium na kierunku filologia polska na Wydziale Polonistyki (Uniwersytet Warszawski); praca magisterska Analiza języka blogów prowadzonych przez dziewczęta w wieku gimnazjalnym (na przykładzie blogów: kurai.pinger.pl, mycake-mylife.blog.pl, nibyniic.blog.pl oraz adast.blog.pl) napisana pod kierunkiem dr hab. Iwony Burkackiej

2011-2013 – studia magisterskie na kierunku filologia polska (Uniwersytet Warszawski)

2008-2012 – studia licencjackie na kierunku filologia fińska (Uniwersytet Warszawski)

2007-2010 – studia licencjackie na kierunku filologia polska (Uniwersytet Warszawski)


Udział w konferencjach:

2012 – Konferencja naukowa Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii w Katowicach; referat pt. „Obraz myśli słowami malować”, czyli dwa słowa o wyrazie

2013 – Ogólnopolska konferencja naukowa Młodzi o języku – konferencja zorganizowana przez Diachroniczne Koło Naukowe Twarde Jery; referat pt. mUj słŁiiit koFFaNy bLoGaSeK, czyli o języku blogów prowadzonych przez dziewczęta w wieku gimnazjalnym

2013 – Międzynarodowa konferencja The Cracow Young Linguists’ and Translation Researchers’ Conference CYLAT 2013; referat pt. Analiza wersyfikacyjna przekładu Pana Tadeusza na język fiński; na podstawie fragmentu Księgi I (wersy 73-141)

 

Działalność organizacyjna:

Od 2012 – protokolant Diachronicznego Koła Naukowego Twarde Jery


Zainteresowania naukowe:

Językoznawstwo diachroniczne, historia języka polskiego, antroponimia