Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii UW

 

Życiorys naukowy:

od 2012 – studia doktoranckie w IJP UW

2012 – magisterium na kierunku filologia polska; praca magisterska Językowy obraz innowierców, katolików i ojczyzny w „Kazaniach sejmowych” Piotra Skargi napisana pod kierunkiem prof. Aliny Kępińskiej

2010-2012 – uzupełniające studia magisterskie na kierunku filologia polska (Uniwersytet Warszawski)

2007-2010 – studia licencjackie na kierunku filologia polska (Uniwersytet Warszawski)

Udział w konferencjach:

2012 – V Studenckie Forum Badań nad Językiem – konferencja naukowa zorganizowana przez Ośrodek Badań Filozoficznych i Interdyscyplinarne Koło Badań nad Językiem; referat pt. Językowy obraz innowiercy w „Kazaniach sejmowych” Piotra Skargi

Udział w projektach badawczych:

od 2012 - studencko-doktorancka grupa badawcza zajmująca się tworzeniem publikacji na temat dziejów Wydziału Polonistyki UW (pod red. prof. Andrzeja Guzka)

Zainteresowania naukowe:

Historia języka polskiego, literatura, kultura i język polskiej reformacji i kontrreformacji, język autorów (w szczególności Piotra Skargi)