Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii UW

Życiorys naukowy

Od 2013  – studia doktoranckie na Wydziale Polonistyki UW (Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii)

2011-2013 – Studia stacjonarne magisterskie literaturoznawczo-językoznawcze na Wydziale Polonistyki, Uniwersytet Warszawski.Temat pracy magisterskiej: Pogrzeby XX-wieczne wielkich poetów-samobójców w Rosji.

2007-2011Studia stacjonarne licencjackie w Instytucie Filologii (Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki)         w zakresie  tłumaczenia i nauczania języków obcych, języki: polski, chorwacki, niemiecki, rosyjski, ukraiński. Specjalizacja: języki słowiańskie. Uzyskany tytuł: licencjat (dyplom z wyróżnieniem). Temat pracy licencjackiej: Iwan Franko – krytyk literatury polskiej.

2004-2007  – Liceum nr 1 im. Iwana Kotlarewskiego w Połtawie         

 

Osiągnięcia

2011 – Zdobywczyni drugiego miejsca w ogólnoukraińskiej olimpiadzie z języka polskiego.

2011 – Laureat – zdobywczyni pierwszego miejsca w ogólnokijowskiej olimpiadzie z języka polskiego.

2011 – Laureat – zdobywczyni pierwszego miejsca w ogólnokijowskiej olimpiadzie z literatury polskiej.

 

Znajomość języków            

Język rosyjski – język ojczysty (native speaker)

Język ukraiński – język ojczysty (native speaker)

Język chorwacki – poziom średnio-zaawansowany

Język angielski – poziom średnio-zaawansowany

Język niemiecki – poziom podstawowy

 

Zainteresowania

Języki obce, tłumaczenia, poezja rosyjska, dawna polszczyzna oraz literatura, współczesne media, historia i kultura krajów słowiańskich, muzyka.